İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir?

makale detay

İhtiyati Haciz Nedir? Şartları Nelerdir?

İş hayatında bir çok kişi alacağının tahsilinde icra yoluna başvurmak zorunda kalabilir. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri icrai işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceğini ve buna ilişkin usuli süreçlerin ilerleyişini düzenlemiştir. İhtiyati haciz işlemi ise bir alacağın tahsilinde mal kaçırma tehlikesi, tahsilde zorluk yaşama ihtimali bulunması halinde borçlu tarafın malvarlığına geçici olarak el konulması anlamına gelir.

İhtiyati haciz, bir alacağın tahsili için icra işlemlerine başlanmış ya da başlamadan önce borç için bir tür teminat oluşturulmak istenmişse kanunun alacaklıya takibin en başında borçluya ait bir kısım mal varlıklarına icra hukuku anlamında el koyma imkanı sağlayan bir haktır. İhtiyati haciz ancak para alacaklarına ilişkin dava ve icra takiplerinde söz konusu olabilecektir. İhtiyati haciz işlemindeki amaç alacaklının para borcunu tahsile imkan sağlamak ve uzun vadede borçlunun mal varlığında kasıtlı veya kusurlu olarak meydana gelen azalmadan kaynaklı alacaklının zarara uğramasını engellemektir.

Son Makaleler

Blog
İcra, İflas

İlamlı İcra Takibi (Mahkeme Kararının İcrası)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor contratc ut labore.

Devamını Oku..
Blog
Ticaret Hukuku

Senette Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor contratc ut labore.

Devamını Oku..
Blog
Çek , Senet

Ödenmeyen Senet Tahsilatı Nasıl Yapılır?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor contratc ut labore.

Devamını Oku..